o nama

Deltron d.o.o.

Profil tvrtke

Od 1995. godine stojimo uz Vas kao pouzdan partner u osiguranju ugodnih životnih i radnih uvjeta, svakodnevno nudeći kvalitetna rješenja na području termotehničkih instalacija, prvenstveno klimatizacije, grijanja, hlađenja i ventilacije.

Gdje smo?

Deltron d.o.o. ima sjedište u Splitu, podružnicu u Zagrebu i tvrtku u Sarajevu, a mreža naših partnera se proteže kroz cijelu Hrvatsku.

 

Vukovarska 148, Split
+385 (0)21 453-400
+385 (0)21 473-943
deltron@deltron.hr

Zagrebačka avenija 104, Zagreb
+385 (0)1 6064-777
+385 (0)1 6064-778
deltron.zagreb@deltron.hr

Pijačna 14k, Sarajevo
+387 (0)33 840-200
+387 (0)33 840-203
deltron.sarajevo@deltron.ba

Naša vizija i misija

Godina osnivanja: 1995.

 

Vizija

Postati vodeća kompanija u regiji za distribuciju, servis i održavanje kvalitetne klimatizacijske opreme, te izvođenju svih vrsta instalacijskih radova.

Misija

Težiti neprestalnoj prilagodbi svim zahtjevima tržišta, uz skromnost, samokritičnost, kontinuirano učenje te pošten odnos prema svakom kupcu.

Usluge

Montaža i ugradnja

Završeni program obuke za održavanje i rukovanje rashladnim i klima uređajima “Gospodarenje rashladnim sredstvima” za sve naše montažere i servisere. 

Posjedujemo Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme.

Posjedujemo Uvjerenja o osposobljenosti za rad na siguran način, Uvjerenja o završenom programu za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine.

Usluge

Servis i održavanje

Servisni tim raspoređen po cijeloj Hrvatskoj.

Garantiran brzi odziv na intervenciju u dogovorenom roku.

Ugovori s renomiranim tvrtkama na godišnjoj bazi za čišćenje, servis i održavanja klimatizacijskih i ventilacijskih sustava.

 

Nakon izvođenja strojarskih instalacija, nastavljamo brinuti o opremi i instalacijama naših korisnika kroz dogovorene planove održavanja predviđene jamstvenim rokom ili kroz ugovore o održavanju i intervenciji, a sve sukladno zakonskim propisima.

Kroz redovna održavanja i servise vršimo pregled strojarskog sustava, ukazujemo na potencijalne probleme, dajemo savjete i tehničku podršku te u dogovoru s korisnicima, pristupamo otklanjanju eventualnih nedostataka.

Vlasnici smo certifikata za montažu i servis najpoznatijih proizvođača opreme za grijanje, hlađenje i klimatizaciju, što bitno utječe na kvalitetu i pouzdanosti izvedenog servisa.

Na zahtjeve za intervencijom nastojimo reagirati u što kraćem roku, kako bismo brzinom i stručnom reakcijom omogućili nesmetani rad korisnika i učinkovit energetski sustav.

usluge

Izvođenje

Naši su djelatnici stručno osposobljeni za vođenje projekata te za izvođenje strojarskih radova; od tima inženjera strojarstva koji stručnim ispitima i članstvom u strukovnim organizacijama pružaju garanciju za kvalitetno provođenje projekata do instalatera i servisera grijanja, hlađenja  i ventilacije.

Vlasnici smo i certifikata za montažu i servis najpoznatijih proizvođača opreme za grijanje, hlađenje i klimatizaciju, što bitno utječe na kvalitetu i pouzdanosti izvedenih radova.

Nadalje posjedujemo Rješenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštiti kulturne  baštine, kojim smo ovlašteni za izvođenje strojarskih instalacija na objektima od posebnog značaja – ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE.

Također posjedujemo Potvrdu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja u promet kontroliranih i zamjenskih tvari, servisiranja, prikupljanja, obnavljanja i oporabe tih tvari.

Posjedujemo opremu, strojeve, alate i vozni park koji zadovoljava sve zahtjeve za izvođenje najsloženijih  strojarskih instalacija sukladno zakonskim propisima.

R

Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja i izvođenje radova na građevinama skupine F.

R

Rješenje Ministarstva kulture za izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru, u smislu izvedbe građevinskih, strojarskih i elektroinstalacijskih radova.

Certifikati

R

Ponosni nositelj AAA Certifikata Bonitetne izvrsnosti za 2014, 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu

R

ISO 9001:2008 (od 2008. god.)

R

ISO 14001:2004 (od 2008. god.)