FAQ

Često postavljena pitanja

 • Što je klima uređaj i kako radi?
  Klima uređaj je sustav koji radi na principu dizalice topline, a koristi se za hlađenje i/ili grijanje unutarnjeg prostora. U hlađenju zrak unutar prostorije predaje svoju toplinu vanjskom zraku i na taj način se hladi, a kod grijanja se koristi toplina vanjskog zraka koja se predaje prostoru.Kao i svaki uređaj koji radi principom dizalice topline klima uređaj se sastoji od četiri osnovne komponente: kompresor, kondenzator, isparivač i prigušni ventil. Unutar cjevovoda klima uređaja cirkulira radna tvar, najčešće freon, koji omogućava grijanje ili hlađenje. Klima uređaji u najvećem broju slučajeva koriste električnu energiju za rad. Zahvaljujući kompresorskoj tehnologiji i izmjeni topline putem promjene agregatnog stanja radne tvari klima uređaj troše nekoliko puta manje električne energije od učina grijanja ili hlađenja koji ostvaruju.

 

 • Što je split klima uređaj?
  Split klima uređaj je opcija klima uređaja kod koje je sustav razdvojen u dvije fizičke cjeline – vanjsku i unutrašnju jedinicu koje su povezane cjevovodima. Naziv split klima uređaj dolazi od engleske riječi „split“ koja znači razdvojenu instalaciju.

 

 • Što je mono klima uređaj?
  Mono klima uređaj se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske jedinice.

 

 • Što je multi klima sustav?
  Multi klima sustav se sastoji od jedne vanjske jedinice na koju se može spojiti dvije ili više unutarnjih jedinica, ovisno o modelu. Sve unutrašnje jedinice rade u istom režimu rada (grijanje ili hlađenje).

 

 • Što je dizalica topline i kako radi?
  Dizalica topline ili toplinska pumpa je sustav koji služi prijenosu toplinske energije sadržane u mediju niže temperature na medij više temperature. Upravo iz ovog razloga ovakvi uređaji u nazivu imaju pojam „dizalica“, odnosno „pumpa“. Kod grijanja se toplina oduzima okolišu, pri čemu izvor topline može biti zrak, voda, more ili tlo, a toplina se na suprotnoj strani predaje zraku u prostoru ili sanitarnoj vodi. Česte su i izvedbe kod kojih se toplina unutar dizalice topline predaje posrednom mediju – najčešće tehničkoj vodi, koja potom toplinu predaje boravišnom prostoru. U slučaju obrnutog smjera transporta topline (iz prostora u okoliš) govorimo o procesu hlađenja prostora, iako je princip rada uređaja identičan. Svaka se dizalica topline sastoji od četiri osnovne komponente: kompresor, kondenzator, isparivač i prigušni ventil, a u slučaju korištenja vode kao posrednog medija za prijenos topline u sustavu postoje i elementi pomoću kojih voda grije ili hladi prostor (ventilokonvektori ili Fan Coil uređaji, podna/stropna/zidna grijanja ili hlađenja, radijatori, kompleksniji uređaji sa distribucijom zraka, itd..). Komponente dizalice topline nemogu raditi bez radne tvari koja cirkulira u cjevovodima unutar samoog uređaja. Radna tvar je najčešće freon, iako danas postoje i dizalice topline koje koriste prirodne radne tvari (amonijak, ugljikov dioksid, propan i sl..). Najčešća izvedba dizalice topline koristi zrak na strani okoline, pri čemu se okolišnjem zraku kod grijanja toplina oduzima, odnosno kod hlađenja predaje. Dizalice topline u najvećem broju slučajeva koriste električnu energiju za rad. Zahvaljujući kompresorskoj tehnologiji i izmjeni topline putem promjene agregatnog stanja radne tvari dizalice topline troše nekoliko puta manje električne energije od učina grijanja ili hlađenja koji ostvaruju. Dizalice topline postoje u kompaktnim i razdvojenim („split“) izvedbama. U svakodnevnoj praksi pod pojmom „dizalica topline“ najčešće se podrazumijevaju uređaji „zrak-voda“ ili „voda-voda“, dakle uređaji koji na strani okoline koriste zrak ili vodu, a prostor griju ili hlade putem posrednog medija – tehničke vode, iako su svi klima uređaji bez obzira na izvedbu također dizalice topline.

 

 • Koja je razlika između klima uređaja i dizalice topline?
  Klima uređaji su po svojoj izvedbi i principu rada također dizalice topline, budući da služe prijenosu toplinske energije sadržane u mediju niže temperature na medij više temperature (iz okoline u prostor kod grijanja, odnosno iz prostora u okolinu kod hlađenja). Bez obzira na ovu činjenicu u svakodnevnoj se praksi pod pojmom „dizalica topline“ najčešće se podrazumijevaju uređaji „zrak-voda“ ili „voda-voda“, dakle uređaji koji na strani okoline koriste zrak ili vodu, a prostor griju ili hlade putem posrednog medija – tehničke vode i preko vodene izvršne opreme – ventilokonvektora, podnog grijanja i sl… Za razliku od „dizalica topline“ pod pojmom „klima uređaji“ podrazumijevaju se uređaji koji ne koriste vodu kao posredni medij, već se u opremu u prostorima dovodi direktno radna tvar – najčešće freon. Sustavi u praksi izgledaju slično (vanjska jedinica, unutrašnje jedinice,..), no „dizalice topline“ pružaju širi raspon korištenja (grijanje/hlađenje, podno grijanje, grijanje sanitarne vode itd..). Sa druge strane „klima uređaji“ efikasniji su u korištenju, te imaju sofisticiranije i esetski bolje unutrašnje jedinice. Treba napomenuti da složenije varijante „klima uređaja“ u svom kompletu mogu imati i vodeni dio sustava koji je identičan „dizalici topline“.

 

 • Je li racionalnije ugraditi klima uređaj/sustav ili dizalicu topline?
  Iako je teško generalizirati odgovor, u slučaju iste klase uređaja i istih potreba, ugradnja dizalice topline zahtjeva veću početnu investiciju u odnosu na klasične klima uređaje jer se radi o kompleksnijem sustavu. Klima uređaj u pravilu ima nešto bolju efikasnost jer se kod ovih uređaja radi o direktnoj izmjeni topline između radne tvari i zraka u prostoru, dok se kod dizalice topline topline od radne tvari predaje tehničkoj vodi kao posrednom mediju, a sa vode zraku u prostoru. Upravo radi postojanja vode kao posrednog medija dizalice topline imaju više mogućnosti rada, te osim grijanju i hlađenju prostora mogu služiti i grijanju potrošne tople vode, podnom grijanju i sl.. Kod posebnih izvedbi dizalice topline pružaju i mogućnost korištenja otpadne topline kod hlađenja za besplatno grijanje sanitarne vode.

 

 • Koja je razlika između klimatizacije i hlađenja?
  Klimatizacije je puni tretman zraka u prostoru u funkciji održavanja mikroklimatskih uvjeta. Pod navedenim se podrazumijeva kontrolirano održavanje temperature, ali i vlažnosti zraka, te cijelog niza ostalih moguće bitnih parametara: čistoće zraka u prostoru, brzine strujanja zraka u boravišnim zonama, homogene razdiobe temperature i sl.. Budući da je za održavanje tempereture zraka u određenim razdobljima potrebno hlađenje zraka, jasno je da je pojam hlađenja samo dio sveobuhvatne potrebe za klimatizacijom. Pojednostavljeno hlađenjem se kontrolira samo najviša dopuštena temperatura u prostoru, dok se klimatizacijom kontroliraju svi potrebni parametri.

 

 • Utječu li klima uređaji na vlažnost zraka u prostoru?
  Zrak u prostoru u sebi ima sadržanu vodenu paru (vlagu) u vrlo malom ili malom udjelu, radi čega je ona nevidljiva. Međutim, kada je zrak u prostoru u kontaktu sa hladnim površinama, vodena para iz zraka na njima kondenzira, što je najlakše uočiti na lošijim ostakljenjima ili na kupaonskim ogledalima. Budući da klima uređaj kod hlađenja unutar unutrašnje jedinice ima hladne površine izmjenjivača topline na njima se također pojavljuje kondenzirana vodena para iz zraka koju najčešće zovemo „kondenzat“. Kondenzat je u režimu hlađenja potrebno kontrolirano odvoditi iz unutrašnje jedinice jer će u protivnom iz nje kapati. Odvedeni kondenzat je zapravo vlaga oduzeta iz zraka, radi čega klima uređaj utječe na smanjenje apsolutne vlažnosti zraka u prostoru. Međutim, budući da su klima uređaji primarno namijenjeni održavanju temperature, njima, osim u specijalnim izvedbama, nije moguće kontrolirati vlažnost zraka već je odvlaživanje samo usputna (dobrodošla) pojava kod hlađenja. U režimu grijanja klima uređaji umanjuju relativnu vlažnost zraka iako ne odvode vlagu iz prostora, kao i svako drugo ogrjevno tijelo koje zagrijava zrak. Radi sofisticarne regulacije isušivanje zraka znatno je manje nego kod konvencionalnih ogrjevnih tijela kao što su radijatori, konvektori i sl.

 

 • Što je Fan Coil ili ventilokonvektor?
  Ventilokonvektori ili Fan Coil uređaji su unutarnje jedinice sustava dizalice topline, a sastoje se od vodenog izmjenjivača topline, ventilatora i filtera ugrađenih u jedno kućište. Funkcionalno razlikujemo dvocijevne i četverocijevne ventilokonvektore, dok se po tipu razlikuju zidni, kazetni, kanalski i podni, odnosno vidljivi i ugradbeni uređaji. Dvocijevni uređaji priključeni su na jedan par vodenih cjevovoda, te omogućavaju grijanje ili hlađenje, ovisno o režimu rada cijelog sustava. Četverocijevni ventilokonvektori opremljeni su sa dva izmjenjivača topline i priključeni na dva para vodenih cjevovoda, te služe grijanju i hlađenju pri čemu korisnik sam odabire režima rada neovisno o radu ostalih ventilokonvektora u sustavu.

 

 • Što je COP, EER, SCOP i SEER?
  Vrijednosti COP (za grijanje) i EER (za hlađenje) označavaju energetsku učinkovitost uređaja, a izračunavaju se omjerom dobivenog nominalnog učinka grijanja/hlađenja i potrebne ulazne električne energije. Veća vrijednost označava bolju učinkovitost, pri čemu je potrebno naglasiti da se iskazane vrijednosti odnose na rad uređaja na maksimalnom učinu.S druge strane, SCOP označava sezonsku energetsku učinkovitost za grijanje, a SEER sezonsku energetsku učinkovitost za hlađenje. SCOP i SEER koeficijenti pokazatelji su energetske učinkovitosti klima uređaja u realnim uvjetima korištenja, i uzimaju u obzir učinkovitost u više mjernih točki tijekom cijele godine. Korištenje SCOP i SEER vrijednosti svakako je realnije za procjenu potrošnje jer se maksimalni kapaciteti sustava koriste u relativno malom udjelu radnih sati uređaja.

 

 • Mogu li klima uređaji grijati?
  Klima uređaju mogu grijati i to je, kao i hlađenje, jedna od osnovnih i standardnih funkcija koju imaju. Za razliku od hlađenja kod kojeg ne postoji značajnija razlika u raspoloživom kapacitetu uređaja u ovisnosti o vanjskoj temperaturi, kod grijanja je upravo ovo jedna od bitnih razlika između uređaja različite klase. Također treba uzeti u obzir da klima uređaji istog nazivnog kapaciteta ne mogu jednako grijati kod jednako niskih vanjskih temperatura, odnosno da kod istih vanjskih temperatura nemaju jednaku učinkovitost, što su također značajne razlikovne karakteristike između proizvoda. Klima uređaji u ponudi tvrtke Deltron superiorni su u pogledu svih navedenih karatkteristika. Postoje i klima uređaji specijalne izvedbe koji su namijenjeni isključivo grijanju, kao i oni koji nisu namijenjeni grijanju nego samo cjelogodišnjem hlađenju.

 

 • Usporedba godišnjih troškova grijanja klima sustavom u odnosu na druge energente
  Sa pretpostavkom sljedećih cijena energenata bez PDV-a:
  Električna energija – udio više tarife u dnevnoj potrošnji 80%: 0,91 kn/kWh
  Drvni peleti: 2,70 kn/kg
  Ekstra lako lož ulje: 7,88 kn/l
  UNP: 10,36 kn/kg
  Zemni plin: (2,72) – 8,16 kn/m3

   

  Cijena koštanja 1 kWh isporučene toplinske energije bez PDV-a, sa uračunatim gubicima izvora topline, za grijanje različitim načinima je:
  Dizalica topline: 0,28 kn/kWh
  „Obični“ klima uređaj: 0,25 kn/kWh
  Centralno grijanje na pelet: 0,59 kn/kWh
  Centralno grijanje na ekstra lako lož ulje:  0,85 kn/kWh
  Centralno grijanje na zemni plin: (0,29) – 0,87 kn/kWh
  Centralno grijanje na UNP: 0,88 kn/kWh

 

 • Što znači pojam inverter kod opisa klima uređaja?
  Inverterski klima uređaj ima mogućnost kontrole frekvencije napajanja kompresora, čime se omogućuje kontinuirani rad kompresora sa različitim brojem okretaja i isporučivanje upravo onolikog toplinskog učina prostoru koliki je potreban za održavanja zadane temperature. Kod indikacije veće potrebe kompresor će raditi na većem broju okretaja, a kod približavanja postavnoj temperaturi ili za vrijeme njenog održavanja na manjem. Na ovaj način nema skokovitog i učestalog uključivanja kompresora koji u bi u pogonu uvijek radio sa maksimalnom mogućnošću kao kod uređaja sa on-off regulacijom, što rezultira boljim radom i većom učinkovitošću, odnosno manjom potrošnjom uređaja.