Climaveneta

Kompaktni krovni uređaji

Iz našeg širokog proizvodnog programa predstavljamo Climaveneta kompaktne krovne uređaje vrhunskog svjetskog proizvođača Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems.

Što su kompaktni krovni (rooftop) uređaji?

Kompaktne krovne uređaje iz asortimana Climavenete odlikuje velika pouzdanost i mogućnost da se uređaj dodatno konfigurira specifičnim potrebama kupca. Uređaji su vrlo jednostavni za ugradnju i održavanje, s visokom sezonskom energetskom učinkovitosti koja je u skladu s najnovijim EU normama te omogućuju kontinuiran i učinkovit rad pri različitim uvjetima. Prodajni program kompaktnih krovnih uređaja sastoji se od 4 serije: WRX, WRX2, WSM i WSM2.

Kompaktni krovni uređaji ili tzv. „rooftop“ uređaji su uređaji koji omogućavaju potpunu klimatizaciju zraka cjelovitim kompaktnim rješenjem. Pod klimatizacijom se smatra mogućnost da uređaj zadovolji toplinske potrebe objekta te da pritom može osigurati i održavati kvalitetu i čistoću zraka u objektu, kao i pratiti vlažnost zraka. Kompaktnost klimatizacijskog sustava se postiže integracijom dizalice topline i klima komore unutar jednog uređaja, dva sustava koja su kod klasičnih rješenja u potpunosti odvojena. Dizalica topline zadovoljava toplinske potrebe objekta i grije/hladi zrak, dok je klima komora zadužena za obradu (filtraciju i ventilaciju) zraka.

Kompaktni krovni uređaji su dostupni u nekoliko izvedba s različitim funkcijama za osiguravanje različitih projektnih potreba i mogu biti dodatno opremljeni sustavima za povrat topline koji povećavaju energetsku učinkovitost sustava.

IZUZETNA POUZDANOST CIJELOG SUSTAVA

Zahvaljujući širokom radnom rasponu, višestrukim krugovima rashladnog sredstva koji su međusobno potpuno neovisni jedan o drugome, te precizno projektiranim i odabranim komponentama kompaktni krovni uređaji ostvaruju učinkovit i kontinuiran rad čak i u kritičnim uvjetima izvan standardnih radnih ograničenja.

PRILAGOĐAVANJE JEDINICE

Climaveneta kompaktne krovne jedinice su dostupne u reverzibilnoj izvedbi ili izvedbi samo za hlađenje. Izvedbe mogu biti samo s potpunom recirkulacijom zraka,  miješanjem sa svježim zrakom u različitim omjerima ili izvlačenjem zraka iz prostora uz povrat otpadne topline, te se ovisno o primjeni uređaja, zahvaljujući širokom rasponu dodatne opreme, mogu prilagoditi specifičnim zahtjevima kupca. 

SUSTAV POVRATA TOPLINE IZ OTPADNOG ZRAKA

Jedinice mogu biti opremljene s četiri različita sustava rekuperacije topline: rekuperacija termodinamičkim efektom, „Refrigerant Booster“ tehnologijom, protusmjernim metalnim rekuperatorom ili entalpijskim kolom.


UREĐENA I DOBRO IZOLIRANA STRUKTURA

Prilikom projektiranja Climaveneta uređaja pažnja je posebno posvećena najmanjim detaljima kako bih se olakšao i skratio servis. Gumene brtve na izolacijskim panelima osiguravaju nepropusnost zraka i toplinsku izolaciju, a oblik profila na prijelazima između panela i kućišta smanjuje mogućnost prodiranja vode unutar uređaja. Svi kabeli i ožičenja provučeni su unutar bužira koji su smješteni unutar zasebnih sekcija, van strujanja zraka unutar klima komore.

ŠIROKI RASPON DODATNE OPREME

Dostupan je veliki izbor dodatne opreme koja upotpunjuje proces obrade zraka i omogućuje jedinicama da optimalno upravljaju svojim radom. Dodatna oprema uključuje filtere dostupne u više razina učinkovitosti za dobivanje različitih čistoća zraka, dodatne premaze izmjenjivača za primjenu u korozivnim sredinama, vodene izmjenjivače, elektroniku za povezivanje na standardizirane centralne nadzorne upravljačke sustave, digitalne i analogne ulazne i izlazne kontakte za upravljanje pojedinačnim radom funkcija uređaja ili signalizaciju statusa rada vanjskim sustavima. U kombinaciji s tvornički integriranim tjednim tajmerom funkcije koje se mogu postići su: kompletna priprema zraka prije projekcija u kinu, predstava u kazališnim dvoranama i konferencijskim dvoranama, prilagodba količine svježeg zraka prema kakvoći zraka unutar prostora, mogućnost prilagodbe načina rada uređaja u slučaju požara, itd.

ENERGETSKA UČINKOVITOST

 

Climaveneta kompaktne krovne jedinice su projektirane prema najnovijim tehnološkim inovacijama u svrhu postizanja maksimalnih performansi sustava. Pažnja je posvećena sustavima rekuperacije topline te optimizacije ventilacije i upravljanja za postizanje visoke razine sezonske energetske učinkovitosti. U svrhu smanjenja stakleničkog efekta jedinice koriste ekološki R410A rashladni medij. Također, sve jedinice imaju Eurovent certifikat.

Modeli

WRX serija

Serija WRX sastoji se od sedam konfiguracija kompaktnih krovnih jedinica zrak-zrak namijenjenih za prostore srednjih i velikih površina. Jedinice su, na temelju odabrane konfiguracije, dostupne s četiri tehnologije rekuperacije topline, projektirane za precizan i pouzdan prijenos energije te osiguravaju vrhunsku učinkovitost i pouzdanost, dok pomno osmišljen i kompaktan dizajn zahtjeva malu površnu za smještaj uređaja.

 

Karakteristike jedinica WRX serije:
 • Dostupne u 13 veličina kapaciteta od 50 do 240 kW
 • Protoci zraka od 10000 do 45000 m³/h
 • Serija dostupna u 7 konfiguracija
 • 4 tehnologije rekuperacije topline
 • Područje rada od -15°C do 46°C

Modeli

WRX2 serija

Serija WRX2 sastoji se od kompaktnih krovnih jedinica zrak-zrak namijenjenih za prostore malih i srednjih veličina. Dostupne u tri različite konfiguracije, prema odabranoj verziji, jedinice omogućuju upravljanje pasivnim hlađenjem iskorištavajući povoljne vanjske uvjete.  

 

Karakteristike jedinica WRX2 serije:
 • Dostupne u 4 veličine kapaciteta od 48 do 80 kW
 • Protok zraka od 10500 do 16000 m³/h
 • Serija dostupna u 3 konfiguracije
 • Područje rada od -15°C do 48°C

Modeli

WSM serija

Kompletan raspon serije sastoji se od 9 različitih veličina kompaktnih krovnih jedinica zrak-zrak. Zahvaljujući širokom rasponu veličina serija je namijenjena za objekte srednjih i velikih površina. Sve veličine dostupne su u reverzibilnoj ili izvedbi samo za hlađenje, te su prilagodljive specifičnim zahtjevima sustava.

 

Karakteristike jedinica WSM serije:
 • Dostupne u 9 veličina kapaciteta od 51 do 365 kW
 • Protok zraka od 7700 do 56000 m³/h
 • Serija dostupna u 5 konfiguracija
 • 2 tehnologije rekuperacije topline

Modeli

WSM2 serija

Seriju WSM2 karakterizira široki raspon od 16 različitih veličina kompaktnih krovnih jedinica zrak-zrak što omogućuje ovoj seriji da se primjenjuje za objekte svih veličina. Jedinice manjih snaga unutar serije se odlikuju kompaktnim dimenzijama čime se postižu značajne uštede prilikom ugradnje.

 

Karakteristike jedinica WSM2 serije:
 • Dostupne u 16 veličina kapaciteta od 15,8 do 182 kW
 • Protok zraka od 2500 do 30500 m³/h
 • Serija dostupna u 8 konfiguracija
 • 4 tehnologije rekuperacije topline