Gree S-cool

Gree S-cool

Idealan je izbor za korištenje zbog tihog rada, mogućnosti Wi-Fi upravljanja i visokog temperaturnog raspona.

Gree rekuperatori

Gree rekuperatori

Osiguravanje dobre ventilacije u stambenim i poslovnim zgradama znači osigurati uvjete u kojima ljudi mogu živjeti i raditi udobno i sigurno.

Gree Clivia

Gree Clivia

CLIVIA je klima uređaj najnovije generacije koji prvi u svijetu kombinira AI tehnologiju s inverterskom tehnologijom vrhunskih performansi.

Versati III dizalice topline

Versati III dizalice topline

Dizalice topline zrak-voda Versati III serije se zahvaljujući svojoj naprednoj inverterskoj tehnologiji, koriste za grijanje potrošne tople vode i prostora, a preokretom ciklusa ljeti za hlađenje.