Gree S-cool

Gree S-cool

Idealan je izbor za korištenje zbog tihog rada, mogućnosti Wi-Fi upravljanja i visokog temperaturnog raspona.